BIU 13 – Octubre 2021

Un cop enllestida la rehabilitació del nucli antic, endeguem un nou pas, la seva revitalització. La primera acció ha estat reconvertir l’antic Ajuntament en un viver-coworking, que ja comença a donar els seus fruits. I ja estem treballant per la conversió de l’antiga capella de Sant Andreu en un espai cultural i que, al mateix temps, cobreixi les mancances de queviures i funcioni com a punt de trobada. A més, tenim previst bonificar l’impost de construccions i obres de cares a incentivar l’embelliment de les façanes dels edificis del nucli antic.

Dins de la revitalització no podem oblidar la primera visita guiada que es va fer aquest estiu al municipi a través del Museu de la Mediterrània, que va aprofitar els plafons informatius que va posar l’Ajuntament dins del Pla de Barris. I, a més, estem treballant amb Turisme del Consell del Baix Empordà i la Diputació de Girona per activar altres accions revitalitzadores per al municipi.

Però, a més, dins el mateix tribut de construccions, volem bonificar la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. El tema mediambiental, i més de cares a lluitar contra el canvi climàtic, és una altra de les prioritats que ens hem marcat de cares als propers anys. En aquest sentit, la previsió és col·locar plaques solars als diferents edificis municipals amb l’objectiu de convertir el nostre poble en un municipi sostenible energèticament.

Per fer possible aquests dos grans nous objectius, no pararem de buscar els ajuts i/o subvencions d’administracions superiors, com ja van fer pel Pla de Barris, per mirar que la càrrega econòmica sigui la mínima possible per als veïns del municipi.

Podeu visualitzar-lo clicant aquí