Sant Andreu

Documentada des de l’any 1182 com a possessió de l’antic priorat de Santa Maria d’Ullà. És probable que el seu origen sigui anterior, d’època preromànica. Amb la construcció del nou temple parroquial, situat a pocs metres, va restar sense culte i va passar a ser propietat municipal. Va ser rehabilitat l’any 1980 i actualment és un casal de cultura.

L’estructura de l’antiga església és difícil de veure perquè queda envoltada per altres construccions més modernes. Resta un tram cobert amb volta de canó i un altre amb volta apuntada. La porta, de llinda recta monolítica, és d’època tardana. S’hi adossa perpendicularment un altre edifici rectangular, que era la sagristia.