Edictes

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIÓ DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1) dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021


Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5469 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de peó multifuncions
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4388 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Correcció d'errades i aprovació definitiva del projecte de bases i estatuts de la Junta de Compensació del Pau 4 - sector Giropoma
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3819 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació del sector del PAU 4 d'Ullà
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3096 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del projecte d'obres Hidronet Baix Ter
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 471 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'obres d'adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample i de les Eres per a la millora de les condicions de mobilitat a peu i l'accessibilitat al municipi d'Ullà - Fase 2 (c Pere Vidal)
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 182 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substitut d'Ullà
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 93 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11018 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10074 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10073 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10072 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de llocs de treball
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9741 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8941 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 8930 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8248 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient 4/2023 de modificació de crèdits
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5865 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5721 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 4022 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de les subvencions a l'Escola Puig Rodó per a la realització d'activitats amb els alumnes (curs 2022-2023, i si s'escau cursos posteriors)
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de les bases que han de regir la concessió de subvencions en matèria de foment de l'activitat esportiva per als anys 2023 i posteriors, si s'escau
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3368 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2568 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Informació pública de les bases que han de regir la concessió de subvencions en matèria de foment de l'activitat esportiva per als anys 2023 i posteriors
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2530 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases específiques reguladores de la subvenció a l'escola Puig Rodó per a la realització d'activitats amb els alumnes
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1955 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva d'obres d'adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample del municipi d'Ullà
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 1900 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament d'Ullà
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1111 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Nomenament de funcionària de carrera
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 738 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 388 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres d'adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample i de les Eres, per a la millora de la mobilitat, la connectivitat i la seguretat del municipi d'Ullà - fase 1
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 210 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Correcció d'errades del procés d'estabilització del personal de neteja i brigada