Edictes

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIÓ DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1) dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021


Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient 4/2023 de modificació de crèdits
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5865 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5721 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 4022 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de les subvencions a l'Escola Puig Rodó per a la realització d'activitats amb els alumnes (curs 2022-2023, i si s'escau cursos posteriors)
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de les bases que han de regir la concessió de subvencions en matèria de foment de l'activitat esportiva per als anys 2023 i posteriors, si s'escau
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3368 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2568 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Informació pública de les bases que han de regir la concessió de subvencions en matèria de foment de l'activitat esportiva per als anys 2023 i posteriors
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2530 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases específiques reguladores de la subvenció a l'escola Puig Rodó per a la realització d'activitats amb els alumnes
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1955 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva d'obres d'adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample del municipi d'Ullà
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 1900 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament d'Ullà
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1111 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Nomenament de funcionària de carrera
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 738 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 388 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres d'adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample i de les Eres, per a la millora de la mobilitat, la connectivitat i la seguretat del municipi d'Ullà - fase 1
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 210 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Correcció d'errades del procés d'estabilització del personal de neteja i brigada
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 175 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11288 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases selectives que regiran el procés d'estabilització per proveir una plaça d'arquitecte superior a temps parcial, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11209 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de la convocatòria i proves de selecció per als processos d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11168 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament d'Ullà
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10774 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9830 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 199-0 Edicte: 9018 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 194-0 Edicte: 8792 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8092 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de la modificació del Pla d'Ordenació urbanística municipal de l'àmbit del Camp del Roser
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8054 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022 per suplement de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8050 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7325 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Ullà al Consell Comarcal per al desenvolupament del programa de gestió del servei municipal d'habitatge i tasques tècniques d'habitatge (anys 2022-2025)
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6923 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Informació pública de les bases que han de regir la concessió de subvencions per les entitats esportives per motius de la Covid-19
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6858 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6082 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Inscripció i publicació del pacte mixt de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ullà, per als anys 2022-2027 (codi de conveni núm. 17100452142022)