Subvencions concedides 2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIONS PER A DESPESES MUNICIPALS EXTRAORDINÀRIES TERCER TRIMESTRE 2020 

 La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 43.667,61 Euros en destí a finançar part de les despeses per a les actuacions de recollida de residus i voluminosos, neteja viària, abastament d’aigua potable i clavegueram, enllumenat públic d’entre d’altres que es porten a terme durant el present 2020. 

Aquesta subvenció forma part de la concessió directa de subvencions per a despeses municipals extraordinàries del Servei d’Assistència i Cooperació Municipal de la Diputació de Girona. 


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A SUPORT A LES ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 7.346,94 Euros en destí a finançar part de les despeses per a la millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat de la zona esportiva d’Ullà.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de subvencions pel suport al programa A dels ajuntaments per al finançament de l’acció i promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A NOVES TECNOLOGIES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 998,72 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 10.306,65 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a activitats culturals que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 800,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a manteniment de camins que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DESPESA VIÀRIA

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 58,404,35 Euros, en destí a finançar part de les despeses de l’enllumenat públic i neteja viària que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC EN EL MARC DE PLA DE BARRIS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 25.903,00 Euros en destí a finançar part de les despeses per a les actuacions al nucli antic en el marc de Pla de Barris que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona.