Subvencions concedides 2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PEL MANTENIMENT DELS CAMINS MUNICIPALS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 800,00 Euros, amb destí a finançar part de les despeses en camins municipals que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A L’ENLLUMENAT PÚBLIC I NETEJA VIÀRIA

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 58.404,35, amb destí a finançar part de les despeses de manteniment de l’enllumenat públic i neteja viària que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A NOVES TECNOLOGIES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 998,72 Euros, amb destí a finançar part de les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LES ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 10.306,65 Euros, amb destí a finançar part de les despeses culturals de les diverses activitats que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.