Subvencions concedides 2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LES COMARQUES GIRONINES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 5.001,00 Euros, en destí a finançar les despeses de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines durant l’exercici 2021.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LES ACTUACIONS EN EL MARC DE LES OBRES DEL PLA DE BARRIS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 58.404,35 Euros, en destí a finançar en part les despeses del Pla de Barris que es porten a terme durant el present 2021.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2021.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. ENTITATS NO ADHERIDES A L’XSLPE

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 2.000,00 euros en destí a finançar part de les despeses per a Projectes i accions de promoció econòmica, viver d’empreses, que es porten a terme durant el present 2021.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC EN EL MARC DE PLA DE BARRIS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 55.000,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a les actuacions al nucli antic en el marc de Pla de Barris que es porten a terme durant el present 2021.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 800,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a manteniment de camins que es porten a terme durant el present 2021. Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2021.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC EN EL MARC DE PLA DE BARRIS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 55.000,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a les actuacions al nucli antic en el marc de Pla de Barris que es porten a terme durant el present 2021.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 10.306,65 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a activitats culturals que es porten a terme durant el present 2021. Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2021.