Subvencions concedides 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES DESPESES CORRENTS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 11.000,00 Euros en destí a finançar les despeses corrents per la substitució de l’enllumenat públic per leds que es porten a terme durant el present 2023.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2023.

 

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà  una subvenció per import de 10.306,65 Euros en destí a finançar les despeses per a activitats culturals que es porten a terme durant el present 2023. 

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2023. 

 

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES NOVES TECNOLOGIES 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 1.021,93 Euros en destí a finançar les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2023. 

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2023. 

 

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d´Ullà una subvenció per import de 800,00 Euros en destí a finançar les despeses per a camins  que es porten a terme durant el present 2023. 

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2023. 

 

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 10,000,00 Euros en destí a finançar les despeses de secretaria-interventor   que es porten a terme durant el present 2023. 

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2023. 

 

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT PER A INSECTES, MOSQUIT TIGRE, VESPA ASIÀTICA, ROSEGADORS I COLOMS

Dipsalut ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 9.948,92 Euros en destí, a finançar les despeses per a Insectes, Mosquit tigre, Vespa asiàtica, Rosegadors i Coloms.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de la subvenció PT10 exercicis 2022-2023.