Obres Municipals

  • Aprovació del Proj. d’obres d’adequació i millora dels carrers del Barri de l’Eixample i de les Eres (Fase 2)

El projecte, té per objecte definir les actuacions necessàries per millorar les condicions de la mobilitat a peu, en bicicleta i especialment la relacionada amb els infants, famílies i la gent gran com a col·lectius que més usen la via de convivència, en relació a la millora de l’accessibilitat al municipi d’Ullà, en l ’àmbit de la Fase 2 corresponent al carrer Pere Vidal i adjacents

Documents relacionats :