PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

L’Administració local té un paper fonamental en el fet de potenciar i crear els mecanismes necessaris per a garantir un benestar social per a tota la ciutadania. Articulant les accions necessàries per a lluitar contra qualsevol situació, pràctica, política, etc. que pugui esdevenir discriminatòria, tot garantint el principi d’igualtat real entre les persones.

Pel que fa a la igualtat de gènere s’han aconseguit molts avenços en matèria d’igualtat, malgrat tot, encara són molts els passos a realitzar per aconseguir una societat lliure de discriminacions i de violència masclista. Calen doncs estratègies i instruments que possibilitin un canvi real. Estratègies i instruments que cal que es materialitzin en programes, projectes i pressupostos. És dins aquest supòsit que s’emmarca la necessitat de realitzar el primer Pla municipal d’Igualtat d’Ullà.

El I Pla d’Igualtat entre homes i dones d’Ullà es constitueix com a document marc d’actuació per l’Ajuntament d’Ullà en matèria d’igualtat. Aquest, es presenta com un instrument de treball on es plasmen les diferents accions a realitzar des de les diferents entitats municipals dirigides a eliminar les situacions de desigualtat de les dones en tots els àmbits de la vida social i encaminades a aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Aquest document és fruit del compromís polític vers al camí cap a la igualtat. Totes les regidories, agents socials, empreses i diferents entitats del municipi han de ser coneixedores d’aquest pla i implicar-se en la seva elaboració i execució en la seva mesura.

És imprescindible treballar la transversalitat de gènere en l’àmbit municipal, però no com a àrea específica, sinó com a principi rector de la forma de treballar i entendre el treball que l’administració ha de dur a terme per garantir una igualtat real i efectiva.

És un Pla obert i flexible, que ha d’adaptar-se a les necessitats específiques de la població d’Ullà, per tant, està subjecte a canvis al llarg de la seva trajectòria. Ha de ser també un pla en el qual s’ha de fer part implicada tota la ciutadania, motiu pel qual s’han de destinar recursos i mitjans necessaris perquè així sigui i es posi en marxa.

Us podeu descarregar el pla d’igualtat clicant aquí

Endavant!!