Decret – Mesa de contractació de la Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres nucli històric 2a i 3a Fase Pla de Barris

Contractació del servei de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut de les obres de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d’Ullà (2a i 3a fase) del Pla de Barris.

Expedient número X2020000160

Va ser redactada acta de la mesa de contractació i el seu contingut el podeu visualitzar en el següent enllaç