Pla d’acció per a l’energia sostenible d’Ullà (PAES)

El pla d’acció del municipi d’Ullà consta de 36 accions que suposen una reducció de 957,65 tn CO₂ per l’any 2020 i equivalen a un 20,3 % de les emissions del 2005.

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:

  1. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis i instal·lacions públiques, edificis residencials i el sector terciari.
  2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.
  3. Incrementar la producció local d’energia al municipi i el consum d’energia renovable.
  4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

Document del PAES d’Ullà