Projecte de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d’Ullà (2a i 3a fase) del Pla de Barris