Acord de ple. Emergència climàtica

Hi ha el consens generalitzat a la comunitat científica sobre l’impacte sense precedents que la crema de combustibles fòssils, el canvi d’usos de sòl, la urbanització, els processos industrials, els modes de consum i, en definitiva, el nostre model de desenvolupament han generat al sistema climàtic, incrementant la concentració de gasos d’efecte hivernacle molt per sobre de qualsevol altre període conegut de la història.

Per aquest motiu us deixem a aquesta notícia l’acord de Ple acordat a la sessió de 12 d’abril de 2023: