Aprovació definitiva del projecte d’obres per a la millora de la mobilitat, connectivitat i seguretat del municipi

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS CARRERS DEL BARRI DE L’EIXAMPLE I DE LES ERES, PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT, LA CONNECTIVITAT I LA SEGURETAT DEL MUNICIPI D’ULLÀ – FASE 1