Obres Projecte Sant Andreu

En relació al projecte d’obres menors d’adequació i reforma interior del Local Social de
Sant Andreu del municipi d’Ullà, per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha emès
el següent informe , podeu visualitzar-lo clicant aquí