PLE EXTRAORDINARI, 22 de novembre

Us informem que es convoca Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 22 de novembre de 2023 a les 19:30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’Acta del Ple de 26 de juliol de 2023
2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2023 per diverses modalitats
3.- Aprovació inicial del pressupost, plantilla i bases d’execució de l’exercici 2024

Podeu viusalitzar el decret clicant aquí