LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PUIG RODÒ

Atès que es va iniciar procediment per a al contractació del servei de neteja de l’Escola municipal Puig Rodó. 
Tenint en compte el contingut dels plecs de condicions administratives i tècniques, es va procedir a la licitació pertinent en la plataforma de contractació.
Es va publicar a la citada plataforma i es va atorgar termini per a la presentació d’ofertes.

Podeu veure la resolució clicant aquí