MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

En sessió ordinària celebrada el dia 17.10.2023, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes i impostos municipals per al’ exercici 2024.

Podeu consultar la següent documentació :

– ANUNCI MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2024

INFORME CONTROL INTERVENCIO MODIFICACIO ORDENANCES

MEMORIA ALCALDIA MODIFICACIO ORDENANCES

PROPOSTA ACORD APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO ORDENANCES