Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessiótemporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiquesmunicipals.

A continuació trobareu tota la documentació corresponent a l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals: