Projecte d’obres d’adequaciói millora dels carrers del Barride l’Eixample i de les Eres,per a la millora de la mobilitat,la connectivitat i la seguretatdel municipi d’Ullà -Fase 1” del municipi d’Ullà