PLE MUNICIPAL, 17 octubre a les 19:30h

Us informem que el pròxim dimartes 17 d´octubre de 2023 a les 19:30 hores tindrà lloc el ple municipal d’aquest ajuntament a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació ORDRE DEL DIA:1.- Aprovació de l’Acta anterior2.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia des de la data de convocatòria de l’anterior […]

DECRET

CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT ANTIFRAU De conformitat amb l’art. 21 de la Llei de bases de règim local i l’art. 53 de la Llei municipal i de règim municipal de Catalunya, es procedeix a convocar la comissió de seguiment.En aquest sentit,RESOLC:Primer.- Fixar reunió de la Comissió de Seguiment Antifrau el proper dia 10 d’octubre […]

ACTIVAT PLA ALFA – Accés restringit al Montgrí

S´ha activat el Pla Alfa per demà diumenge dia 6 d’agost, per aquest motiu s’han restringit  els accessos al massís del Montgrí a les persones tant a peu com en bicicleta i als vehicles motoritzats. Es tallaran entre altres els camins de Can Junqué, el de davant del camp de futbol i el de la […]

BÀNDOL MUNICIPAL

AMB EL PRESENT ES COMUNICA QUE : L’EMPRESA DE TOPOGRAFIA QUE TENIM CONTRACTADA PER FER L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL REC MADRAL I LES PARCEL.LES, INICIARAN ELS TREBALLS ENTRE EL  DILLUNS 3 DE JULIOL I EL DIMARTS 4 DE JULIOL DE 2023, I PER AIXÒ ÉS NECESSÀRI OBRIR LA COMPORTA QUE DESGUASSA L’AIGUA DEL REC MADRAL AQUEST PROPER […]

1 2