PLE MUNICIPAL, 17 octubre a les 19:30h

Us informem que el pròxim dimartes 17 d´octubre de 2023 a les 19:30 hores tindrà lloc el ple municipal d’aquest ajuntament a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’Acta anterior
2.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia des de la data de convocatòria de l’anterior Ple
ordinari fins a la data de convocatòria del present Ple.
3.- Aprovació de l’adhesió al pacte d’alcaldes per al clima i l’energia sostenible i realització
dels tràmits per tal d’aprovar el PAESC
4.- Aprovar el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de
l’Empordanet
5.- Modificació de la relació de llocs de treball
6.- Acord provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024
7.- Informació des d’alcaldia de la situació de La Pedrera.
8.- Ratificació de la data de celebració del Ple ordinari de gener, fixada pel cartipàs pel dia
31.01.2024.
9.- Assumptes urgents
10.- Precs i preguntes.

Us hi esperem.